“THE” Projesi (Turkey’s Harmonisation To Europe)

11 ülkeden (Çek Cumhuriyeti, Romanya, Finlandiya, Bulgaristan, Norveç, Almanya, Polonya, Fransa, Ingiltere, İspanya, Portekiz) katılmıyla gerçekleşen THE (Turkey’s Harmonisation To Europe) 15-19 Eylül tarihleri arasnda Ankara’da gerçeklemiştir.

Bonn Üniversitesi, Tr-AB Karma Parlamento Komisyonu, Türk bankalar ve AB Komisyonu tarafndan akredite olmuş STK’lardan gelen konuşmacılarla gençler çeşitli müzakere başlıklar hakkında bilgilendirilmiş ve son durum hakkında genel bir özet çıkarılmıştır. Eğitim- Kültür, Adalet ve ileri, Sosyal politiklar ve Bilim ve Teknoloji başlıklar üzerinde durulmuştur.

Ayrıca gençler sanal bir Avrupa parlamentosu ve partiler kurup ve aralarında bir bakan seçip 4 komisyon kurmuştur (Ekonomi, Sosyal Politika, Çevre ve Dış işleri) . Bu konular hakkında partilerinin misyonuna uygun davranıp Avrupa 2010’un vizyonu hakkînda bir rapor çıkarmlardr.

Gençler son olarak Polonya Ve İngiltere Büyükelçilerinin kendileri için verdiği resepsiyonlara katılmışlardır. Polonya Büyükelçisi Gregor Michalski gençlere kendi ülkesinden tecrübelerini aktarmıştır.
İngiliz Büyükelçisi Sir Peter Wesmacott’un verdiği resepsiyonuna 8 ülkenin Büyükelçisi ve DPT Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Merkezi başkanı ve tüm Leonardo da vinci , Socrates ve Gençlik Koordinatör ve Uzmanlaryla katılmıştır. Projeyi uygulayan Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Başkanı Tunay INCE Ulusal Ajans başkanı Dr.Fatih Hasdemir ve Sir Peter Wesmacott’a birer teşekkür plaketi verip, proje koordinatörü Gürkan Akçaer’e bütün gayretleri için teşekkür etmiş gençlik projelerin, Proje eğitimlerinin ve Türkiye’nin tanıtım çalmalarının devam edeceğini belirtti.

This entry was posted in Gençlik Projeleri. Bookmark the permalink.

Comments are closed.