AB Kurumları


Avrupa Konseyi http://ue.eu.int.
Avrupa Komisyonu http://ec.europa.eu/index_en.htm
Avrupa Parlamentosu http://www.europarl.eu.int
Adalet Divanı http://www.curia.eu.int
Avrupa Sayıştayı http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/splash_page
Avrupa Yatırım Bankası http://www.eib.org
Ekonomik ve Sosyal Komite http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi http://www.cor.europa.eu/
Avrupa Merkez Bankası http://www.ecb.int
YAN KURULUŞLAR VE AJANSLAR
Mesleki Eğitimi Geliştirme Avrupa Merkezi http://www.cedefop.europa.eu/EN/
Avrupa Eğitim Vakfı http://www.etf.europa.eu/web.nsf?Open
Avrupa Çalışma ve Yaşam Koşullarını Geliştirme Vakfı http://www.eurofound.europa.eu/

Avrupa Çevre Ajansı

http://www.eea.europa.eu/tr

Eurobarometer

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Comments are closed.