Hoşgeldiniz

AB Çalışmaları Merkezi , Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yürütmek, katılım müzakereleri sürecine katkıda bulunmak, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda ortak faaliyetler düzenlemek, yurtiçinde AB’ye yönelik bilgilendirici çalışmalar içerisinde olmak ve ülkemiz ile Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında diyalogun geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Comments are closed.