Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecine Katıkılarımız Nelerdir?

AB Çalışmaları Merkezi Derneği, 6 Ekim 2004’te Ankara’da , Türkiye’nin önde gelen sivil toplum örgütleri’nin, çeşitli sektör temsilcilerinin , AB uzmanlarının,üniversite ve sanat çevreleri temsilcilerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

AB Çalışmaları Merkezi , Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yürütmek, katılım müzakereleri sürecine katkıda bulunmak, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda ortak faaliyetler düzenlemek, yurtiçinde AB’ye yönelik bilgilendirici çalışmalar içerisinde olmak ve ülkemiz ile Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında diyalogun geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

german-volunteer-helps-volunteer-work-syrian-refugees-istanbul-turkey

Projeler

Cheap-Affordable-Volunteer-Programs-Header

Eğitimler

Haberler & Duyurular