Ankara Üniversitesi – Avrupa Topluluklari Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)
0312 362 07 62
0312 362 07 80 (Dahili 116)
0312 320 50 61
http://ataum.ankara.edu.tr
Nese.Kurt@education.ankara.edu.tr
Neşe KURT
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Dokümantasyon Merkezi
Tel.: 0312-4138271
Faks: 0312-4138290
http://www.tobb.org.tr
hoztop@tobb.org.tr
kitap@tobb.org.tr
Halise ÖZTOP
ODTÜ Avrupa Dokümantasyon Merkezi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0312 210 36 29
0312 210 36 55
http://ww2.lib.metu.edu.tr/
edc@metu.edu.tr
Beyhan Yüksel DOĞAN
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi
0312 290 25 30
0312 266 43 91
http://library.bilkent.edu.tr/edc/edcilksayfa.htm
edc@bilkent.edu.tr
Bilge GÜLER
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kütüphane
0232 388 46 42 (Dahili 205)
0232 388 11 00
http://www.ege.edu.tr/kutuphane
guneynuray@hotmail.com
Nuray GÜNEY
Atatürk Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri Araştırma Merkezi
0442 231 20 88
0442 236 09 95
http://www.atauni.edu.tr/kutuphane.htm
fatma@atauni.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Fatma Gündoğdu
Anadolu Üniversitesi – Avrupa Birliği Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi (ADOM)
0222 335 05 80-81 (Dahili 1739)
0222 335 36 16
http://www.anadolu.edu.tr/
aetdok@anadolu.edu.tr
Mesut KURULGAN
Çukurova Üniversitesi – Merkez Kütüphanesi
0322 338 67 24 (42)
0322 338 67 24
http://cuedc.cu.edu.tr/
elifhat@cu.edu.tr
Elif Hatun KILIÇBEYLİ
Marmara Üniversitesi – Avrupa Topluluğu Enstitüsü
0216 338 41 96
0216 347 45 43
http://avrupa.marmara.edu.tr/
ogumus@marmara.edu.tr
Osman GÜMÜŞ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
0212 440 01 25
0212 440 00 00 (Dahili 10912 ve 10886)
0212 440 01 26
http://www.istanbul.edu.tr
iahaum@istanbul.edu.tr
Pervin DEDELER
İktisadi Kalkınma Vakfı-Avrupa Birliği Depoziter Kütüphanesi
0212 270 93 00
0212 270 30 22
http://www.ikv.org.tr
svalid@ikv.org.tr
Suzan VALİD
İstanbul Bilgi Üniversitesi – Avrupa Dokümantasyon Merkezi
0212 311 50 00 (Dahili 5157)
0212 216 23 27
http://library.bilgi.edu.tr/screens/edc.html
samic@bilgi.edu.tr
Sami ÇUKADAR
Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0242 310 17 71
0242 227 44 45
0242 227 44 54
http://www.akdeniz.edu.tr
berilalev@akdeniz.edu.tr
Avrupa Konseyi http://ue.eu.int.
Avrupa Komisyonu http://ec.europa.eu/index_en.htm
Avrupa Parlamentosu http://www.europarl.eu.int
Adalet Divanı http://www.curia.eu.int
Avrupa Sayıştayı http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/splash_page
Avrupa Yatırım Bankası http://www.eib.org
Ekonomik ve Sosyal Komite http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi http://www.cor.europa.eu/
Avrupa Merkez Bankası http://www.ecb.int
YAN KURULUŞLAR VE AJANSLAR
Mesleki Eğitimi Geliştirme Avrupa Merkezi http://www.cedefop.europa.eu/EN/
Avrupa Eğitim Vakfı http://www.etf.europa.eu/web.nsf?Open
Avrupa Çalışma ve Yaşam Koşullarını Geliştirme Vakfı http://www.eurofound.europa.eu/
Avrupa Çevre Ajansı http://www.eea.europa.eu/tr
Eurobarometer http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm