Kuruluş:
Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Derneği, 6 Ekim 2004 tarihinde Ankara’da, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum örgütleri’nin ve çeşitli sektör temsilcilerinin, Avrupa Birliği uzmanlarının, üniversite ve sanat çevreleri nden temsilcilerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

AB Çalışmaları Merkezi, Türkiye’nin AB’ye tam üye olması için kapatması gereken 35 Fasıldan her birine yönelik olarak üyelik sürecinde değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yürütmek, katılım müzakereleri sürecine katkıda bulunmak, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda ortak faaliyetler düzenlemek, yurtiçinde AB’ye yönelik bilgilendirici çalışmalar içerisinde olmak ve ülkemiz ile Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında diyalogun geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Derneğin amacı Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde gereksinim duyulan alanlarda bünyesindeki uzman kadrosuyla bilinçlendirme çalmaları yürütmek, karşılıklı önyargıların kırılmasına yardımcı olmak, müzakere sürecinde ihtiyaç duyulan konularda eğitim, seminer, toplantılar, etkinlikler düzenlemek ve lobi çalışmaları yapmaktır. Dernek, her yıl AB tarafından Türkiye’nin üyelik sürecindeki gelişmelerine yönelik yayınlanan ilerleme raporlarını takip etmekte ve böylece geliştirilmesi gereken alanları daha iyi analiz edebilmektedir.

Avrupa Birliği’ne üyeliğin ekonomik, sosyal, kültürel, sektörel ve bölgesel sonuçlarına ve entegrasyon sürecinde yaplması gerekecek değişikliklere ilişkin araştırma, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmalar yürütmek, katılım müzakereleri sürecindeki çalışmalara katkıda bulunmak, gerçek ve tüzel kişiler, sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda yurtiçinde ve Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında diyaloğun geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

Derneğin Çalışmaları:

Kuruluşundan bu yana Türkiye’ye Avrupa Birliği’ni, Avrupa Birliği’ne ise Türkiye’yi daha yakından tanıtmak misyonunu üstlenmiştir.

2005 ve 2006 Avrupa Günleri’nde Meclis çatısı altında her görüşten politik partinin temsilcilerini bir araya getirmiştir.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gençleri ağırlayarak ve ülkemizden gençleri Türkiye’yi temsil etmek amacıyla AB ülkelerine yollamıştır.

Dernek adından yerli ve yabancı medyada başarıyla söz ettirmiştir.

Derneğin Eğitimleri:

Toplumsal sorumluluk taşıyan bir STK olarak, çeşitli dönemlerde düzenlediği proje eğitimleriyle daha geniş kitlelerin AB fonları hakkında bilgi sahibi olmasını ve yararlanmasını sağlamıştır. Farklı kültürler arası uyumu sağmak için eğitimler düzenlemiştir. İnsan haklarını yaygınlaştırılması için bilinçlendirme çalışmaları yapmıştır.