Kuruluş:
AB Çalışmaları Merkezi Derneği, 6 Ekim 2004’te Ankara’da , Türkiye’nin önde gelen sivil toplum örgütleri’nin, çeşitli sektör temsilcilerinin , AB uzmanlarının,üniversite ve sanat çevreleri temsilcilerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

AB Çalışmaları Merkezi , Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yürütmek, katılım müzakereleri sürecine katkıda bulunmak, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda ortak faaliyetler düzenlemek, yurtiçinde AB’ye yönelik bilgilendirici çalışmalar içerisinde olmak ve ülkemiz ile Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında diyalogun geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Derneğin amacı Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde gereksinim duyulan alanlarda bünyesindeki uzman kadrosuyla bilinçlendirme çalmaları yürütmek, karşılıklı önyargıların kırılmasına yardımcı olmak, müzakere sürecinde ihtiyaç duyulan konularda eğitim, seminer, toplantılar, etkinlikler düzenlemek ve lobi çalışmaları yapmaktır.

Avrupa Birliği’ne üyeliğin ekonomik, sosyal, kültürel, sektörel ve bölgesel sonuçlarına ve entegrasyon sürecinde yaplması gerekecek değişikliklere ilişkin araştırma, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmalar yürütmek, katılım müzakereleri sürecindeki çalışmalara katkıda bulunmak, gerçek ve tüzel kişiler, sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda yurtiçinde ve Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında diyaloğun geliştirilmesi çalışmaları yapmak derneğin amaçları arasındadır.

Çalışmalar:
Kuruluşundan bu yana Türkiye’ye Avrupa Birliği’ni, Avrupa Birliği’ne ise Türkiye’yi daha yakından tanıtmak misyonunu üstlenmiştir.

2005 ve 2006 Avrupa Günleri’nde Meclis çatısı altında her görüşten politik partinin temsilcilerini bir araya getirmiştir..

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gençleri ağırlayarak ve ülkemizden gençleri Türkiye’yi temsil etmek amacıyla AB ülkelerine yollayarak, adından;

Yerli ve yabancı medyada başarıyla söz ettirmiştir

Eğitimler:
Toplumsal sorumluluk taşıyan bir STK olarak, çeşitli dönemlerde düzenlediği proje eğitimleriyle daha geniş kitlelerin AB fonları hakkında bilgi sahibi olmasını ve yararlanmasını sağlamıştır.