AB 7.Çerçeve programından Türkiye’deki projelere nasıl fon sağlanır ? 14-15 Mart 2011

WELCOMEUROPE Avrupa Birliği fonları ile ilgili eğitim danışmanlık ve bilgilendirme konularında Avrupa’da önde gelen bir kuruluş olup merkezi Paris’tedir. Kuruluş, Brüksel ve Paris’te düzenli eğitimler yapar. Yapılan eğitimlerde Avrupa’dan ve Avrupa dışından yerel yönetimler, belediyeler, ticaret odaları, KOBİ’ler, STK’lar, üniversiteler, özel

Eğitim: AB IPA programından Türkiye’deki projelere nasıl fon sağlanır ?

WELCOMEUROPE AB FONLARI EĞİTİMİ ve LEONARDO DA VINCI, YENİLİK TRANSFERİ EĞİTİMİ WELCOMEUROPE Avrupa Birliği fonları ile ilgili eğitim danışmanlık ve bilgilendirme konularında Avrupa’da önde gelen bir kuruluş olup merkezi Paris’tedir. Kuruluş, Brüksel ve Paris’te düzenli eğitimler yapar. 2000 yılından itibaren yapılan eğitimlerde

(6-7 Temmuz 2010) – AB Hibe ve Kalkınma Ajansları Proje yazma eğitimi

ANKİRA AB Danışmanlık ve Eğitim Şirketi işbirliği ile; <style="text-align: left;"="">Bu eğitimle, katılımcıların AB Hibe Programları konularında eğitilmeleri ve bu programlar ile Kalkınma Ajansı fonlarına yönelik proje hazırlama becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda katılımcıların kendi projelerini AB formatlarına uygun şekilde sunabilmeleri

(9-24 Mayıs 2009) Avrupa Birliği Hibeleri Ve Tübitak Projeleri

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜBİTAK PROJELERİ EĞİTİM TARİHLERİ TÜBİTAK 7.ÇERÇEVE PROJELERİ 9 MAYIS 2009 AB HİBE PROJELERİ 16–17 MAYIS 2009 TÜBİTAK PROJELERİ 23–24 MAYIS 2009 Hedef Kitle: AB ve TÜBİTAK formatında Proje Teklifi hazırlayacak Kişi ve Kuruluşlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernekler,

(18-19-20 Mayıs 2007) AB Proje Çevrimi Yönetimi (Pcm) Uygulamalı Eğitimi

KONULAR: 1.GÜN AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE TÜRKİYE’DE AB ALGILAMASI AB’DE TÜRKİYE ALGILAMASI 2.GÜN AVRUPA BİRLİĞİ PROJE ÇEVRİMİ YÖNETİMİ (PCM) UYGULAMALI EĞİTİMİ (TEORİK) 3.GÜN AVRUPA BİRLİĞİ PROJE ÇEVRİMİ

(6–7–8 Ekim 2006) AB Proje Çevrimi Yönetimi (PCM) Uygulamalı Eğitim Semineri

Hedef Kitle: Türkiye-AB Mali İşbirliği Süreci, bu süreçteki proje finansman imkânları, AB formatında proje teklifi hazırlama konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen kişi ve kuruluşlar (kamu kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, özel sektör kuruluşları, KOBİ’ler, vb) Eğitimin Amacı: Katılımcıların Türkiye-AB