• TR ENG
Close

(6-7 Temmuz 2010) – AB Hibe ve Kalkınma Ajansları Proje yazma eğitimi

ANKİRA AB Danışmanlık ve Eğitim Şirketi işbirliği ile;

<style=”text-align: left;”=””>Bu eğitimle, katılımcıların AB Hibe Programları konularında eğitilmeleri ve bu programlar ile Kalkınma Ajansı fonlarına yönelik proje hazırlama becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim sonunda katılımcıların kendi projelerini AB formatlarına uygun şekilde sunabilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca eğitimimiz örnek proje hazırlama çalışmaları ile desteklenmektedir.

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir .

Eğitimin Temel Amaçları:

 • Kurum ve kuruluşlarda ilgili uzmanların AB ve Kalkınma Ajansları hibe programlarından faydalanabilmesi için proje teklifleri hazırlayabilmelerini sağlamak,
 • Hibe programları kapsamında belirlenen uygulama usul ve esaslar ile proje hazırlama ve proje yönetimi konularında bilgi ve tecrübeleri aktarmak,
 • Hibe programları kapsamında mantıksal çerçeve temelinde projeler üretecek ve yönetecek olan uzmanları bilinçlendirmek,
Eğitim Konuları:

 • AB Proje Döngüsü Yönetimi Metodolojisi
 • AB Hibe fonları
 • Kalkınma Ajansı Fonları
 • Paydaş Analizi, Sorun Analizi, Hedef Analizi
 • Strateji Analizi
 • Mantıksal Çerçeve Matrisi
 • Faaliyet Planı
 • Bütçe
 • Grup çalışmaları

</style=”text-align:>