• TR ENG
Close

(6–7–8 Ekim 2006) AB Proje Çevrimi Yönetimi (PCM) Uygulamalı Eğitim Semineri

Hedef Kitle: Türkiye-AB Mali İşbirliği Süreci, bu süreçteki proje finansman imkânları, AB formatında proje teklifi hazırlama konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen kişi ve kuruluşlar (kamu kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, özel sektör kuruluşları, KOBİ’ler, vb)

Eğitimin Amacı: Katılımcıların Türkiye-AB Mali İşbirliği Süreci, bu sürecin beraberinde getirdiği proje finansman imkânları hakkında bilgilendirmelerini sağlamak ve özellikle de bu süreçte aktif bir biçimde yer alabilmelerinin ön koşulu olan Avrupa Birliği formatında proje teklifi hazırlama konusunda bir kapasite oluşturmasını temin etmek.

Eğitim Konuları:

 • Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği Süreci
 • Türkiye’de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje ve programlar
 • AB tarafından finanse edilen proje ve programlar kapsamındaki hibe imkânları
 • Avrupa Birliği Proje Çevrimi Yönetimi (Project Cycle Management)
 • Mantıksal çerçeve analizi
 • Paydaş Analizi
 • Problem Analizi
 • Hedef Analizi
 • Strateji Analizi
 • Hibe Programları Başvuru Formları ve Eklerinin Hazırlanması
 • Hibe Programları Kapsamında Finanse Edilecek Projelerin Tespitinde Kullanılan Değerlendirme Kriterleri

Eğitim Metodu: Eğitim, sadece eğiticinin ele alınan konuya ilişkin hususlara dair bilgi vermesi şeklinde değil, interaktif bir yapı içerisinde ve katılımcıların her an eğitimin içerisinde olmalarını gerektirecek bir formatta gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede eğitimin daha faydalı olması bakımından, katılımcıların soru ve yorumları ile eğitime aktif olarak katılım sağlamaları beklenmektedir.

Bunun yanında eğitim sırasında, Avrupa Birliği’ne proje başvurusu yapılırken hazırlanması gereken en temel dokümanlardan olan projenin bir nevi şematik olarak özetini içeren “Mantıksal Çerçeve Matrisi” bizzat katılımcıların kendileri tarafından grup çalışmalarında hazırlanacaktır.

Eğitim Tarihi: 6–7–8 Ekim 2006

Eğitim Süresi: Günde 8 saat olmak üzere 3 gün