• TR ENG
Close

(9-24 Mayıs 2009) Avrupa Birliği Hibeleri Ve Tübitak Projeleri

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜBİTAK PROJELERİ

EĞİTİM TARİHLERİ

TÜBİTAK 7.ÇERÇEVE PROJELERİ 9 MAYIS 2009
AB HİBE PROJELERİ 16–17 MAYIS 2009
TÜBİTAK PROJELERİ 23–24 MAYIS 2009

Hedef Kitle: AB ve TÜBİTAK formatında Proje Teklifi hazırlayacak Kişi ve Kuruluşlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernekler, Vakıflar, Meslek Kuruluşları, Odalar, Birlikler, Kooperatifler, KOBİ’ler, Belediyeler ve Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Özel Sektör, Bankalar vb gibi
Eğitim Konuları:
AB PROJELERİ
Türkiye AB Mali İşbirliği Süreci ve Hibe imkânları
AB tarafından finanse edilen Proje ve Programlar
Proje Çevrimi Yönetimi
Mantıksal Çerçeve, Paydaş, Problem ve Hedef Analizleri
Proje Başvuru Formları ve eklerinin hazırlanması
Proje Değerlendirme Kriterleri
TÜBİTAK PROJELERİ:
AB 7.ÇERÇEVE PROGRAMI:
7.ÇP uygun projelerin temel özellikleri
Proje Ortaklığı ve Hibe imkanları
Tematik Alanlarda yer alan projelerin başvuru formlarının ve eklerinin hazırlanması
Avrupa Komisyonu’na Proje sunma
Avrupa Komisyonu ‘nun proje değerlendirme kriterleri
Proje Teklif Çağrı Dokümanları
Proje Türleri
ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI (ARDEB)
TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI (TEYDEB)
Araştırma Grupları
Destek Programları
TÜBİTAK tarafından desteklenen Programlar ve Başvuru Koşulları
Proje Değerlendirme Süreci
Projelerde yer alma Koşulları ve Limitleri
Proje Başvuru ve Destek Sürecinde kullanılan Formların ve eklerinin hazırlanması
Proje Kabul edildikten sonra ve Değerlendirme sürecinde kullanılacak formların hazırlanması