2020-1-UK - 01- KA226- VET-094430

SELF-MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP & INDIVIDUAL RESPONSIBILITY (SMART VET)

COVID-19’un benzeri görülmemiş zorluklarına yanıt veren SMART VET, Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenlerinin, eğitmenlerin ve mentorların Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin işgücü piyasasına geçişini teşvik etme becerilerini artırmak için özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli bir iyileştirme programı hazırlamayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Öğretim kuruluşları, KOBİ’ler ve gençlik kuruluşlarından oluşan Stratejik bir sektörler arası Ortaklığı bir araya getirmektedir.

Akademik olarak en nitelikli nesil olmalarına ve profesyonel olarak başarılı olmak için tüm bu baskıyla karşı karşıya kalmalarına rağmen, işverenler sürekli olarak gençlerin tam zamanlı eğitimden ayrıldıklarında işyerine girmek için hazırlıksız ve donanımsız olduklarını ve çok çeşitli sosyal becerilerden yoksun olduklarını bildirmektedir. Proje, özellikle COVID-19 krizi nedeniyle yaşanan kapanma gibi askıya alma dönemlerinde Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin istihdam edilebilirlik becerilerinin artmasına katkıda bulunuyor. Bu, Birleşik Krallık Eğitim Bakanlığı 2020 tarafından izin verildiği üzere “işyerinde eğitime ara vermek zorunda kalan veya COVID-19 ile ilgili önleme tedbirleri veya hastalık nedeniyle çalışamayan çırakları” doğrudan destekleyecektir.

Bu nedenle, farklı uzmanlık alanlarına sahip farklı sektörlerden gelen ve MEÖ hizmetleri, istihdam hizmetleri, beceri geliştirme, örgün ve yaygın eğitim alanlarındaki deneyimlerinden yararlanan 7 ortak, mevcut işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu çapraz becerileri geliştirmek için çırakları / MEÖ öğrencilerini desteklemek üzere yeni araçlar geliştirmek ve materyaller tasarlamak için uzmanlıklarını paylaşmaya karar vermiştir.

SMART VET Partnerleri

  • Restorative Justice for All International Institute(RJ4All)-Birleşik Krallık
  • AB Calışmaları Merkezi Derneği – Türkiye
  • Research And Education of Social Empowerment and Transformation – RESET LTD (RESET) -Güney Kıbrıs
  • Namoi – Rusya
  • Framework Association (FRAMEWORK) – İtalya
  • Karavan Insan Kaynaklarini Gelistirme ve Genclik Dernegi – Türkiye
  • Social Innovation and Cohesion Institute (Fifty-Fifty) – Yunanistan

IO1 SMART VET MEYDAN OKUMA

O1, işle ilgili durumlara dayalı meydan okumalar sunan etkileşimli materyaller (alıştırmalar, sınavlar, oyunlar) şeklindedir. Oyunlar, daha önce hiç çalışmamış (eski) MEÖ öğrencilerine işyeri görgü kuralları, bir şirketteki farklı departmanların işlevlerinin neler olduğu ve ilgili görevlerin ve ihtiyaç duyulan tipik çapraz becerilerin neler olduğu hakkında sağlam bir anlayış sunmak ve işe alındıklarında rolleri ve çalışma pozisyonları hakkında daha iyi bir bakış açısı sağlamak için bir OER KÜTÜPHANESİ ile ilişkilendirilmiştir.

IO2 (e-TC) SMART VET DESTEK KILAVUZU

Bu eğitim kursu (bir müfredat, beceri çerçevesi, interaktif materyallerle resmileştirilmiştir), (eski) MEÖ öğrencilerini işgücü piyasasına giriş için hazırlamaktan sorumlu çeşitli MEÖ eğitimcileri için yararlı olacaktır. Eğitimin ardından, MEÖ öğretmenleri, mentörler, eğitmenler, İK yöneticileri ve (özel ve kamu) istihdam merkezi operatörleri gibi MEÖ eğitimcileri, engelli öğrencilerin beceri gelişiminin nasıl teşvik edileceğine dair özel bir bölümle (eski) MEÖ öğrencilerinin işgücü piyasasına entegrasyonunu teşvik etmek ve kolaylaştırmak için gereken bilgi ve becerileri geliştireceklerdir.

Proje Haber Bülteni

Proje Hakkında Kısa Videolar

SMART-VET Projesi: Avrupa genelinde öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılması

Pazarlama ve İletişim hakkında bilmeniz gereken her şey!