Volutoring projesi hazırlık çalışması raporumuz yayınlanmıştır (Preparatory Work output is published) Tüm ortaklarımızın kendi ülkeleri için ayrı ayrı hazırladığı raporumuz yayınlanmıştır İndirmek için tıklayınız. Output 1.1_EUAC_final