• TR ENG
Close

“AB Proje Danışmanlığı Mesleği oluşturmada ilk imzalar atıldı.”

Türkiye’de ilk defa Avrupa Birliği Proje Danışmanlığı Mesleği konusunda çalışmalar yapmak ve bir meslekî standart oluşturmak için Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı  tarafından desteklenen EUCONS projesinin açılış toplantısı bütün ortakların katılımıyla 9-10 Şubat tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Ankara’da yapılan Açılış toplantısında AB Çalışmaları Merkezi Başkanı Tunay İNCE “bu projenin uygulanması ile ortaya çıkacak modelin yetkili kurumlara sunulacağını AB Projeciliğinin bir meslek haline gelebileceğini, bu alandaki yanlış uygulamaların azalarak Türkiye’nin artan başarılı projelerle AB fonlarından daha yüksek miktarda yararlanacağını” ifade ederek, konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur.

Türkiye’nin 2005’te Avrupa Birliği müzakerelerinin başlaması ile yapılan Mali Yardımlar sürekli artarak devam etmektedir. Bunların kullanımı hibe projelerinin hazırlanması ve ilgili fon dağıtan kurumların onayı ile olmaktadır, dolayısıyla Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak başarılı proje başvurusuna ve yürütülmesine bağlıdır.

Ülkemizde  STK’lardan  Üniversitelere, KOBİ’lerden  Tarım-Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize kadar  Avrupa Birliği’nin fonlarına gün geçtikçe daha çok  başvuru gelmektedir. Bununla beraber proje danışmanı ve danışmanlık şirketi ortaya çıkmış ve özellikle deneyimsiz ve eksik bilgisi olan danışmanların projelerinde olumsuz uygulamalar beraberinde gelmiştir.

Bu eksiklerin giderilmesi ve kendini bu sektörde geliştirmek isteyenlerin süratle artmaya sebebiyle AB Proje Danışmanlığının bir mesleki standart ve profilinin oluşmasınada ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenlerle AB Proje Danışmanlığının Profil ve Standartlarının tanımlanması amacıyla AB Çalışmaları Merkezi liderliğinde 4 ayrı ülke ve 9 ortak ile güçlü bir konsorsiyum oluşturulup 2011 Teklif Çağrısı döneminde Avrupa Birliği Bakanlığı Gençlik ve Eğitim Leonardo da Vinci Program Koordinatörlüğüne sunmuş olunan  Yenilik Transferi (Transfer of Innovation- ToI) projesi desteklenmeye değer bulunmuştur.

Fransa’dan Welcomeurope, Çek Cumhuriyeti’nden Educational Association, Bulgaristan’dan SCAS ve yurtiçinden MEKSA (Mesleki Eğitim ve ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı), TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu), TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta ölçekli işletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı.) ve TBB (Türkiye Belediyeler Birliği)’nin yer aldığı proje 1.12.2011-1.12.2013 tarihleri arasında uygulanacaktır.