• TR ENG
Close

AB Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Çalıştayı- 18-19 Eylül 2010

Yalova Genel Sekreterliği tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyalogu II-Mikro Hibe Programı kapsamında yerel sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan 28 proje finansman desteği almaya hak kazanmıştır. Bu projelerden biri olan “AB Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Çalıştayı Projesi” Avrupa Politikaları Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda, AB Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Çalıştayı 18 – 19 Eylül 2010 tarihinde Yalova’da gerçekleştirildi. Çalıştay’ın amacı, Türkiye’de kurulması hedeflenen Avrupa Birliği Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Ağı’nın teorik, pratik ve eylemsel zeminini oluşturmak. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen Çalıştay’da, “Avrupa Birliği – Türkiye İlişkileri ve Sivil Toplum Kuruluşları” konusu ile ilgili olarak Genel Sekreterliği temsilen AB İşleri Uzman Yardımcısı Duygu YARDIMCI bir açılış konuşması gerçekleştirdi . Çalıştay’da ayrıca, Avrupa Birliği Politikaları Enstitüsü Başkanı Sayın Hasan SOYGÜZELAB Çalışmaları Merkezi Başkanı Sayın Tunay İNCE, Avrupa Politikaları Enstitüsü Ağı koordinatörü Sayın Piotr M. KACZYNSKI, Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Daimi Sekreteryası Genel Sekreteri Sayın Mesut ŞENOL aynı konuda birer açılış konuşması gerçekleştirmişlerdir.

Açılış konuşmalarını takiben gerçekleşen 5 farklı oturumda aşağıda belirtilen konular ele alındı:

  • I. OTURUM: Türkiye’de Değişim ve Avrupa Birliği: Bir Politik Özne Olarak Sivil Toplum Kuruluşları. Moderatör: Mesut ŞENOL
  • II. OTURUM: Avrupa Birliği Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İşbirliği: Çok Boyutlu ve Katılımcı Bir Ağ. Moderatör: Hasan SOYGÜZEL
  • III. OTURUM: Mevcut Durum ve Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında Sivil Toplum Kuruluşları. Moderatör: Gürhan DEMİREL
  • IV. OTURUM: Sivil Toplum Diyaloğu Kapsamında AB’nin STK’lar İçin Sağladığı Finansman Olanakları. Moderatör: Duygu YARDIMCI
  • V. OTURUM: İşbirliğinde Yeni Bir Vizyon ve Ortak Eylem Planı Moderatör: Hasan SOYGÜZEL

Çalıştayın kapanış bölümünde, Türkiye’de kurulması hedeflenen, Avrupa Birliği Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Ağı ile ilgili olarak AB Politikaları Enstitüsünce hazırlanan Strateji Belgesi taslağı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Brüksel merkezli Avrupa Politikaları Enstitüsü Ağı’nın koordinatörü Sayın Piotr M. KACZYNSKI kendi deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Türkiye’de web tabanlı kurulması planlanan “Avrupa Birliği Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Ağı” Avrupa Birliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının bilgi paylaşımını gerçekleştirebilecekleri ve ortak eylemlerde bulunabilecekleri bir platform olarak düşünülüyor. Toplantı sonucunda, Çalıştaya katılım sağlayan ve sağlayamayan Avrupa Birliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarına “Strateji Belgesi Taslağı”nın iletilmesine karar verildi. Söz konusu Taslağa ilişkin ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra “Avrupa Birliği Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Ağı” ağa katılmak isteyen sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulacak.