• TR ENG
Close

ATAUM’dan Sivil Toplum Kuruluşlarının, AB İlişkileri Üzerine Etkisi Paneli (8 Mart 2005)

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Freidrich Naumann Vakfı, 8 Mart 2005 tarihinde ‘AB Yolunda Türkiye – Türkiye’de ve AB’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü’ başlıklı ortaklaşa bir panel düzenledi.

Panele Gazeteci-Yazar Gürbüz Evren, KADER Başkanı Ayşe Bilge Dicleli, Graz Avrupa Evi Başkanı Willbald Richter, Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı – AB Çalışmaları Merkezi Derneği Başkanı Tunay İnce, Arı Hareketi Proje Yöneticisi Özgür Ünlühisar Cıklı katıldı.

ATAUM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Alkan konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’de öneminin her geçen gün arttığını dile getirdi. Ziemek ise, AB adaylığı yolunda sivil toplum kuruluşlarının önemini vurgulayarak, demokratik sistemlerin ve kamuoyunun şekillenmesinde bu kuruluşların rolünün büyük olduğunu söyledi. Ziemek, evrensel insan haklarının ve hukuk kurallarının güvenceye alınması ve Türkiye’nin politik katılım konusunda Avrupa standartlarına ulaşması gibi konularda Türkiye’nin çabalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Çalışmaları Merkezi Başkanı ve Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı Tunay İnce de Türkiye ve AB arasında ortak sivil toplum kuruluşlarının sayısının az olduğunu söyledi. Ortak Avrupa kimliği düşüncesi, bütünleşmesi gibi konularda kilit noktasının sivil toplum kuruluşları olduğunu da kaydeden İnce, bu kuruluşların güçlenmesini ise sivil toplum bilincinin güçlenmesiyle ilişkilendirdi.