• TR ENG
Close

Eğitim: AB IPA programından Türkiye’deki projelere nasıl fon sağlanır ?

WELCOMEUROPE AB FONLARI EĞİTİMİ ve LEONARDO DA VINCI, YENİLİK TRANSFERİ EĞİTİMİ

WELCOMEUROPE Avrupa Birliği fonları ile ilgili eğitim danışmanlık ve bilgilendirme konularında Avrupa’da önde gelen bir kuruluş olup merkezi Paris’tedir. Kuruluş, Brüksel ve Paris’te düzenli eğitimler yapar. 2000 yılından itibaren yapılan eğitimlerde Avrupa’dan ve Avrupa dışından yerel yönetimler, belediyeler, ticaret odaları, KOBİ’ler, STK’lar, üniversiteler, özel ve kamu kuruluşlarından 2500’den fazla katılımcı eğitim almıştır.

Welcomeurope ayrıca 350’den fazla AB Fonunun listelenip, analiz edilip, özetlenip, nasıl yararlanılacağı da belirterek hazırlanan bilgi bankasını ve yeni duyuruların haftalık olarak gönderildiği bilgilendirme sistemini yönetmektedir.

Welcomeurope eğitimi bu defa Ankara’da, AB Çalışmaları Merkezi ve Ankyra  AB Danışmanlık işbirliği ile yapılacaktır.

Eğitimin amacı:

Bu eğitimin amacı, AB kurallarına uygun bir şekilde IPA  (Instrument for Pre-Accession Assistance, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) ve IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance Rural Development, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) fonlarından yararlanmak amacıyla yeni bilgiler ve tecrübe birikimleri ile takviye edilerek başarılı proje hazırlamak ve yürütmek becerisini kazandırmaktır.

Eğitim sonunda kazanılacak yeni bilgiler halen uygulanmakta ve açıklanacak olan yeni projelerde de uygulanabilecektir.

Katılımcılara IPA ve IPARD programlarının bütün içeriği ve özel işleyişi ile ilgili olarak yararlı bilgiler sunulacaktır.

Bu programların uygulanmasında: Teklif çağrıları prosedürü, proje fişleri ve başvuru formlarına ilişkin kuralların anlaşılması sağlanacaktır.

Ayrıca proje şekillendirmede tasarım ve bütçe planlamadaki başarılı uygulama beklentilerine ilişkin kurallar anlatılacaktır.

WELCOMEUROPE’un tecrübeli uzmanı tarafından yapılacak eğitimde, katılımcıların ve kurumlarının durumu ve tecrübe seviyelerine göre ilave bilgiler verilecektir.

Eğitim el kitabı: Eğitim ile ilgili el kitabı katılımcılara verilecektir.

Katılım Belgesi: Katılımcılara eğitim sonunda WELCOMEUROPE tarafından katılım belgesi verilecektir.

AB fonları bilgi bankası ve hizmetleri aboneliği: WELCOMEUROPE tarafından normal olarak ücretli olan AB fonları Bilgi Bankasına erişim ve duyuru hizmetleri servisine katılımcılarımız bir yıllık ÜCRETSİZ olarak abone yapılacaktır.

LEONARDO DA VINCI, YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ EĞİTİMİ

Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Programı faaliyetlerinden olan Yenilik Transferi projelerinin hazırlanmasına ilişkin aşamaların, faaliyetleri ve başvuru formunun sunulmasına kadar yapılacak çalışmalarla ilgili eğitim yapılacaktır.

Eğitim yeri: Ankara

Tarih:                    18- 19-20 Ocak 2011 (Salı-Çarşamba-Perşembe)

Son başvuru:     03 Ocak 2011

Ücret : 800 TL + KDV ( 3 kişi ve üzeri grup katılımlarda %10 indirim)

Telefon:              0312-440 58 55

E-posta:               

Faks:                     0312-440 67 66

Katılım 20 Kişi ile sınırlıdır.

Eğitim İngilizce olup simültane tercüme yapılacaktır.

Eğitim ücretine öğle yemekleri ve ikramlar dahildir.