• TR ENG
Close

Proje Danışmanı Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayı

Türkiye’de ilk defa Proje Yöneticisi Mesleğinin oluşturulması için MYK ve sektör temsilcileri ile 18.03-20.03 2013 tarihlerinde Ankara Plaza Hotel’de Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.  3 gün boyunca MYK uzmanları ve teknik çalışma grubu üyeleri çalıştayın genel bir değerlendirmesini yapmışlardır.  UMS taslağının son hali MYK uzmanları tarafından teknik çalışma grubu üyeleriyle birlikte hazırlanmıştır. Hazırlanan Proje Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Taslağı ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulacaktır.

Katımcılar ve Toplantıdan özetler:

             Erdem ABAKA, KİPLAS Yeterlilik Sistemi Sorumlusu

             Süleyman ARIKBOĞA, MYK Uzman Yardımcısı

             Bülent TOKMAN, TPB Çem. Sek.

             Yüksel VARDAR, TBD Ank.Şb. II. Başkan

             Filiz ESER PYD, Başkan

             Murat ÜKE, PYD

             Süheyla TÜRE, İPYD

             Remime KOÇOĞLU, TBD Ank.Şb. Yönetim Kurulu Üyesi

             Seçil FIRAT, TPYME Üye

             Nedret ORBAY,  NORM Başkan Yrd.

             M. Cem MEKİK, TPYME Kurucu Üye

             İsmail ÖZKAN, Türkinşasen Y.K.Ü.

             Zeynep ERCAN, TESK AB ve Dış İlişkiler

             Alper YALKIN, MEKSA Vakfı Projeler ve Dış İlişkiler

             Tan İNCE,  Ankira Danışmanlık

             Demet TUNÇ, MEKSA Vakfı Projeler ve Dış İlişkiler

             Rasim CANATAN, AB Çalışmaları Merkezi Derneği Proje Koordinatörü

Proje Yöneticisi Ulusal Meslek Standardı için yapılan standart geliştirme çalıştayında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından davet edilen çeşitli kurum/kurumlarda ki katılımcılar katıldığı kurum/kuruluşlarla ilgili bilgilendirme yaptılar.

 

Moderatör Sayın M. Selcen ÇEVİK AVCI tarafından standart hazırlama ve geliştirme çalıştayının program gündemi katılımcılara sunuldu.

Ulusal Yeterlilik Sisteminde Meslek Standartlarının Yeri ve Meslek Standardı Geliştirme Süreci

Moderatör Sayın M. Selcen ÇEVİK AVCI tarafından yapılan sunumda çalıştay katılımcıları için UYS ve çalışma yöntemine dair aşağıda belirtilen konularda bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

             Ulusal Yeterlilik Sistemi çerçevesinde Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler ve Belgelendirme,

             Standart ve Ulusal Meslek Standardı tanımı ve amacı,

             DACUM eğitimi ile ilgili temel bilgiler ve terimler,

             Başarım ölçütleri, İş/Meslek, Görev ve İşlem İlişkisi sunumları yapılmıştır.

Proje Yöneticisi (Seviye 6) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların katılımcılarından görüşleri alınarak değerlendirilmiştir. Öncelikle katılımcılar mesleğin tanımını aşağıdaki şekilde düzenlemişler ve onaylamışlardır.

Proje Yöneticisi Meslek Tanımı: Proje Yöneticisi (Seviye 6) iş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, yöneticisi olduğu projeyi tanımlayan/ tanımlatan, yürüten, sonlandıran, bu süreç içinde proje ekibini yöneten ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten kişidir.

Moderatör yönetiminde Proje Yöneticisi UMS Seviye 6 çerçevesinde belirtilen, sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili düzenlemeler, meslek ile ilgili diğer mevzuatlar, çalışma ortamı ve koşulları ile birlikte mesleğe ilişkin diğer gereklilikler katılımcılar tarafından değerlendirilmiş ve düzenlenmiştir

Mesleki Faaliyetlerin Sınıflandırılması, Seviye ve Görevlerin Belirlenmesi

Moderatör yönetiminde katılımcılar Proje Yöneticisi mesleğinin tanımından sonra mesleğin uluslararası sınıflandırma sistemlerindeki yerini ve mesleğin seviyesini belirlemişlerdir. Proje Yöneticisi UMS’ nın seviyesi 6(altı) olarak belirtilmiştir.

Moderatör yönetiminde kurum ve kuruluşların katılımcılarından görüşler alınarak görevler oluşturulmuştur. Fikir alışverişi, gözlemler ve değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki görevler tanımlanmıştır;

             Proje Süreçlerinde kalite, İSG ve çevre güvenliği önlemlerini uygulamak.

             İş organizasyonu yapmak

             Projeyi tanımlamak/tanımlatmak

             Projeyi yürütmek

             Projeyi sonlandırmak

             Mesleki gelişim çalışmalarını yürütmek

Teknik (Mesleğe Özgü) Görevlerde İşlemlerin Belirlenmesi

Moderatör yönetiminde kurum ve kuruluşların katılımcılarından görüşler alınarak işlem basamakları oluşturulmuştur. Fikir alışverişleri, gözlemler ve değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki işlem basamakları tanımlanmıştır;

             Proje Süreçlerinde kalite, İSG ve çevre güvenliği önlemlerini uygulamak.

o             İSG kurallarının uygulanmasını sağlamak,

o             Çevre güvenliği kurallarının uygulamasını sağlamak,

o             Kalite süreçlerinin uygulanmasını sağlamak,

             İş organizasyonu yapmak

o             Proje raporlamalarını yaptırmak,

o             Projeyle ilgili düzenlenen toplantılara katılmak ya da toplantı düzenlemek

o             Satın alma süreçlerini yönetmek,

o             Proje sözleşmelerini yönetmek,

o             Proje dokümantasyonunu ve arşivlenmesini sağlamak,

             Projeyi tanımlamak/tanımlatmak

o             Gereksinim çözümlemesi yapmak/ yaptırmak,

o             Risk çözümlemesi yapmak/ yaptırmak,

o             Paydaş çözümlemesi yapmak/ yaptırmak,

o             Yürütme planı hazırlamak/ hazırlatmak,

             Projeyi yürütmek

o             Proje faaliyetlerini başlatmak,

o             Proje ekibini yönetmek,

o             İletişimi yönetmek,

o             Proje ilerlemelerini ölçmek,

o             Riskleri yönetmek,

o             Yürütme planını güncellemek,

             Projeyi sonlandırmak

o             Proje çıktılarının kabulünü sağlamak,

o             Yürütülen sözleşmeleri sonlandırılmak,

o             Proje sonuçlarını değerlendirmek,

             Mesleki gelişim çalışmalarını yürütmek

o             Proje ekibinin eğitim almasını sağlamak,

o             Bireysel mesleki gelişimini sağlamak,

o             Projelere yönelik teşvikleri takip etmek,

Genel (Torba) Görevlerde İşlemlerin Belirlenmesi

Moderatör yönetiminde kurum ve kuruluşların katılımcılarından görüşler alınarak Genel (Torba) Görevler oluşturulmuştur. Fikir alışverişleri, gözlemler ve değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki Genel (Torba) Görevler tanımlanmıştır;

             Proje Süreçlerinde kalite, İSG ve çevre güvenliği önlemlerini uygulamak.

o             İSG kurallarının uygulanmasını sağlamak,

o             Çevre güvenliği kurallarının uygulamasını sağlamak,

o             Kalite süreçlerinin uygulanmasını sağlamak,

             Mesleki gelişim çalışmalarını yürütmek

o             Proje ekibinin eğitim almasını sağlamak,

o             Bireysel mesleki gelişimini sağlamak,

o             Projelere yönelik teşvikleri takip etmek,

Başarım Ölçütlerinin Belirlenmesi

Moderatör yönetiminde kurum ve kuruluşların katılımcılarından gelen görüşlerle Proje Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Taslağı oluşturulmuştur. Taslak standartta belirlenen “3. Meslek Profili” bölümünde Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri düzenlenmiştir. Toplantının ikinci günüde ilk 3 (üç) görevin işlemlerinin başarım ölçütleri üzerinde çalışılmıştır ve son hali Meslek Standardı Taslağında düzenlenmiştir

Terminoloji, Mesleki Mevzuat, Çalışma Koşulları ve Gerekliliklerin Tespiti ve Çalışmanın Değerlendirilmesi

Moderatör yönetiminde kurum ve kuruluşların katılımcılarından gelen görüşlerle oluşturulan Proje Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Taslağı son kontroller sonucu değerlendirilmiş ve son halini almıştır.