• TR ENG
Close

Yüz Bin Yüz (100100) Projesi Ekibi Ankara’daydı…

Tüm dünya ülkelerinde gerçekleştirilecek, 20 yıl sürecek olan, 21. Yüzyıl İnsanlarının Arşivi’ni oluşturduğu, Yüz Bin Yüz (100100) projesinin birinci ayağında;

Türkiye’nin 7 bölgesinde, önceden belirlenmiş şehirlerde yapılacak çekimlerle oluşturulacak, Türkiye’de Yaşayan İnsanlar Arşiv Çalışması ve daha sonra hem ülke içinde hem de 27 Avrupa başkentinde kamuya açık meydanlarda gerçekleştirilecek sergilerle, Türkiye’de yaşayan insanları birbirleriyle ve AB’ye üye ülkelerin insanları ile tanıştırmak, Türkiye ve Türkiye’de yaşayan insanlar ile ilgili önyargıları yıkarak, insanlar arasında bir güven ve diyalog ortamı oluşturmayı amaçlanıyor.

AB Çalışmaları Merkezi’nin de destekçisi olduğu  Yüz Bin Yüz (100100) Projesinin ; 27 Ocak – 3 Şubat 2010 tarihleri arasında, Ankara’da, AB’nin ve üye ülkelerin kurumlarında, devletin kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve medyada görev yapan, kendi alanlarında uzman kişilerle yapılan görüşmelerde,21. Yüzyıl İnsanlarının birbirlerini daha iyi tanıması açısından önemli bir iletişim projesi olduğu konusunda ortak bir görüş birliğine varıldı.

28 Şubat 2010 – 3 Ocak 2010 Tarihleri Arasında Ankara’da Görüşülen Kişi ve Kurumlar ;

-Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen
-İspanya Büyükelçisi Juan Clos
-ABGS Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanı ve Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Dışişleri Özel Müşaviri Faruk Kaymakçı
-Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Tekkanat
-9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel
-AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Marc Pierini
-AK Parti Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Suat Kınıklıoğlu
-TRT Ankara Televizyonu Genel Sekreter Nihan Ünay
-Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik
-AB Araştırmaları Merkezi Başkanı Tunay İnce
-İngiletere Büyükelçiliği Ekonomi / Politika Andrew Connell